Lý do đằng sau việc dừng bán vé số trực tuyến vào năm 2018 nguyên nhân cấm vé số trực tuyến

Lệnh cấm có hiệu lực vào năm 2018

Năm 2018, bộ tư pháp hoa kỳ đã giải thích lại một đạo luật liên bang làm cho việc bán vé số trực tuyến bị cấm. Luật này là luật dây điện, điều chỉnh cờ bạc qua điện thoại hay Internet.

lý do bị cấm

Bộ tư pháp cho rằng luật dây được thiết kế để cấm mua vé số điện tử. Họ tranh luận rằng việc bán vé số trực tuyến vi phạm luật này bởi vì họ cho phép người chơi mua vé số ở các bang khác mà không được phép bán vé.

ngoại lệhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/426b053499858bc7?.png”/>

ảnh hưởng đến việc bán vé số trực tuyến

Lệnh cấm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc bán vé số trực tuyến. Nhiều trang web xổ số trực tuyến buộc phải đóng cửa, trong khi những trang khác buộc phải hạn chế kinh doanh. Điều này gây ra sự bất tiện cho người chơi và làm mất đi nguồn thu của các bang phụ thuộc vào thu nhập xổ số trực tuyến.

tương lai của lệnh cấm

Tương lai của lệnh cấm vẫn chưa chắc chắn. Bộ tư pháp có thể xem xét lại lập trường của mình, hoặc quốc hội có thể thông qua một đạo luật xác định tính hợp pháp của việc bán vé số trực tuyến. Trong khi đó, tương lai của xổ số trực tuyến vẫn còn chưa chắc chắn.

By awei